The memories of missshahtot

درباره من

در ماه ترین حالت ماه .... در ژرف ترین جای دریاها...در سبز ترین دشت ها

به دنبال مصداقم !

به دنبال سیر در کرانه هایی از توام ... که پرنده نیز همراهی مرا کم آورد

در حال کاویدنم ... در تو... در بی کرانگی ات و در منظره ای از تو که قلب ماه پر از حسادت

میشود !

شاتوت هستم 

یک شاتوت شهریوری که در ظهر تابستان سال ۷۷ متولد شد :)

Miss shahtotمن بانو شاتوت هستم
خوش آمدید
Designed By Erfan Powered by Bayan